Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

LSS-handläggare saknar viktig kunskap

En rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visar att personer med vissa typer av funktionsnedsättningar riskerar att inte få det stöd de behöver. Detta på grund av bristande utbildning hos de LSS-handläggarna som bedömer vilka som ska få … Läs mer

Nu har Värna en medlemsgrupp på Facebook

Denna grupp är till för verksamhetsrepresentanter bland Värnas medlemsverksamheter. Här kan vi ha ett kunskapsutbyte och tipsa och hjälpa varandra i olika verksamhetsfrågor. Som medlem i Värna är du välkommen att söka medlemskap i denna grupp.  

”VI KAN INTE SE VÄRLDEN – MEN VI KAN FÅ VÄRLDEN ATT SE OSS!”

FÖRSTA VÄRLDSKONGRESSEN FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONNEDSÄTTNINGAR I JEKATERINBURG 7 – 10 SEPTEMBER 2017   ”VI KAN INTE SE VÄRLDEN – MEN VI KAN FÅ VÄRLDEN ATT SE OSS!” Dessa ord yttrades av en blind kvinna, en danslärare från Nepal, under … Läs mer

Socialstyrelsen har utrett konsekvenserna av försäkringskassans skärpta tillämpning av LSS-lagen.

Socialstyrelsen utreder Socialstyrelsen har utrett konsekvenserna av försäkringskassans skärpta tillämpning av LSS-lagen. Barn påverkas mer av ändringar i praxis och Socialstyrelsen efterlyser en lagändring som gör att lagen förtydligas enligt Dagens Nyheter. dn.se 12/12 2017

Ett nytt nationellt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken införs

Den sista november 2017 beslöt riksdagen att införa ett nytt mål för funktionshinders- politiken. (SoU5). Utgångspunkten för den nya inriktningen är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer: ssil.today 11/12 2017.

© 2015-2018 Värna