Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

PROF MANFRED SPITZER – DIGITAL DEMENS HUR DIGITALA MEDIER PÅVERKAR BARN OCH VUXNAS HÄLSA

Unikt gästföredrag Manfred Spitzer, professor i psykiatri, världskänd för bl a boken Digital demens ger en extra föreläsning i Järna om hur digitala medier påverkar barn och vuxnas hälsa. Han är inbjuden till ett symposium på Svenska Läkarsällskapet om ”Den … Läs mer

Kurs som kan intressera många inom läkepedagogik och socialterapi

Här kommer en kurs som kan intressera många inom läkepedagogik och socialterapi. Kursen riktar sig till alla terapeuter (alltså även läkepedagoger och socialterapeuter) Se länken här: https://jarnaakademi.se/kurser/halsa-vard-omsorg/kurs-medicinska-professioner-november-2017/

Värnautbildning till kollegial observatör 20 november 2017

”Värnagaranti- ett sätt att utveckla och synliggöra läkepedagogik och socialterapi” Plats: Saltå by, Järna Lövhalla Tid: kl 10.15- 15.00 Arbetet med Värnagarantin fortsätter… Workshopen som Värna höll i oktober gav oss en grund att arbeta fram en modell för kollegiala observationer. Nu … Läs mer

Inbjudan till workshop 18 oktober 2017.”Värnagaranti- ett sätt att utveckla och synliggöra läkepedagogik och socialterapi”

Första kärnvärdet – vad betyder det för oss? Plats: Vita villan Rudolf Steinerseminariet Tid:10.00- 15.00 Lunchpaus mellan 12.00-13.00 ”Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar” är en … Läs mer

Sista chansen att anmäla sig! Värnakurs 8 september.

 Det finns platser kvar till ”Hur förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet” med Ragnar Rasmusson. Fredagen 8 september, kl. 10.00-14.00. Saltå By. Pris per tillfälle 1200 kronor inkl. kaffe med smörgås och fruktpaus. Intyg efter genomgången kurs! Anmälan till: … Läs mer

© 2015-2017 Värna