Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

VÄRNAS NYHETSBREV februari 2019

”Om anden, filosofiska perspektiv på ande och andlighet” Kom och lyssna och prata med bokens författare: Jonna Bornemark, Gerard Lartaud, Jari Ristiniemi, Hans Ruin och Sven-Olov Wallenstein. Restaurangen erbjuder soppa med bröd. Ytterjärna Kulturhus, 14 mars Välkomna! Värna i samarbete … Läs mer

Värnas nyhetsbrev i december

  ”Det regnar snöblask idag, mörkt är det också.  Ändå är jag glad och vaken” Okänd  Ny Värnabok ”Om anden – filosofiska perspektiv på ande och andlighet” gavs ut i oktober i samarbete med bokförlaget Kosmos.Boken kan beställas på Värnas … Läs mer

SOCIAL PLAY SPACE – Making Room for Fulfilling Biographies October 8 – 12, 2018

The program for the international conference of the Curative Education and Social Therapy Council 2018 is complete.   On our website http://www.khsdornach.org/index.php?id=582 you will find the program, registration forms, and forms to request visa documents and apply for financial assistance. All … Läs mer

”Viktigt steg, men kampen måste gå vidare!”

Elisabeth Sandlund (Dagen) kommenterar LSS-beslut: Det är ett viktigt steg att besparingsdirektiven slopas i den pågående LSS-utredningen. En måttlig förlängning av utredningstiden är ett lågt pris att betala. Men alla problem är därmed inte lösta. Utredningens fokus behöver exempelvis vidgas … Läs mer

LSS-handläggare saknar viktig kunskap

En rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visar att personer med vissa typer av funktionsnedsättningar riskerar att inte få det stöd de behöver. Detta på grund av bristande utbildning hos de LSS-handläggarna som bedömer vilka som ska få … Läs mer

© 2015-2018 Värna