Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

Ny bok av Iris Johansson ”En annorlunda verklighet”

I böckerna En annorlunda barndom och Ett annorlunda liv berättar Iris Johansson om sitt liv i vår verklighet. Med de böckerna i ryggsäcken vill hon på nytt berätta om sitt liv men denna gång utifrån hennes immateriella verklighet. Hon vill … Läs mer

En ny bok ”Klas – ingen är precis som jag alla är speciella” En biografi om Klas liv inom omsorgen och om antroposofi och läkepedagogik

Jörgen Nordström är emeritus professor kirurgi på Karolinska institutet och ger nu ut ”Klas”, en biografi om en  bror som frågade sig:”Varför fick just jag trassel i min hjärna?”. Boken behandlar Klas’ liv inom omsorgen och under senare år på … Läs mer

Göran Rosenberg: En människosyn att minnas

Göran Rosenbergs krönika i ”Godmorgon världen” SR 22 november 2020 … ”Det var en människosyn som här kallades antroposofisk, men den kunde i sina stora drag också ha varit kristen eller judisk, och liknade i mångt och mycket den människosyn jag … Läs mer

Rapport från den internationella konferensen ”Education always… Developing what lives in me and moves the world!”

2020 är ett år som vi av många anledningar inte kommer att glömma… dels för att den internationella konferensen om läkepedagogikpedagogik och socialterapi hölls både i Dornach och online, vilket gjorde att många människor från olika delar av världen trots … Läs mer

Education- always! Developing what lives in me and moves the world.

International Inclusive Autumn conference 2020 Join us – at the Goetheanum or online! Dornach, October 5-9, 2020 The registration for our International Autumn Conference on October 5-6, 2020 is still open. In addition to participation on site at the Goetheanum … Läs mer

© 2015-2022 Värna